Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймаг дахь Давж заалдах шатны шүүхийн 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ

   2015-09-02 08:48        638

Дархан-Уул аймаг дахь Давж заалдах шатны шүүхийн 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2015 оны 08 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2015-09-02 07:02        580

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын 2015 оны

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2015 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2015-09-02 06:40        608

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын 08 дугаар сарын

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2015 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2015-09-02 00:42        562

Б.Жамбалсүрэн /ЗХТХ 25.6/

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад