Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ШҮҮХИЙН АЖИЛТНУУДАД ШАГНАЛ ГАРДУУЛЛАА

   2016-03-02 17:17        479

Энэ өдөр тус шүүхийн тамгын газрын дарга Д.Ууганбаяр Дархан-Уул аймгийн "Найрамдлын Дархан”

Аудитын гэрчилгээ

   2016-03-02 14:44        478

Төсвийн захирагчийн төсвийн 2015 оны 12 дугаар

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад