Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Шүүхийн тамгын газрын даргын 2016 оны 06 дугаар сарын тушаалууд

   2016-07-04 16:18        270

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3,

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2016-07-04 10:03        361

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016 оны 06 дугаар сарын

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016 оны 06 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2016-07-04 09:32        304

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад