Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2017-07-03 17:50        426

1.Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Т.Энхжаргалын 

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

   2017-07-03 15:46        336

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2017-07-03 03:59        433

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2017-07-03 03:56        417

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад