Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ШҮҮХИЙН ХАМТ ОЛОН ЭЭЛЖИТ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

   2017-10-13 15:49        246

2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр шүүхийн хамт олон ээлжит 

Хүндэтгэл үзүүлэх тухай

   2017-10-13 08:57        256

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНУУДЫН ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

   2017-10-13 05:03        275

Шүүхийн захиргааны ажилтны мэргэшлийн болон ёс зүй, харилцаа хандлагын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад