Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Шагнах тухай

   2019-12-04 14:31        44

Монгол улсын Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-12-04 09:05        103

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-12-04 09:04        66

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад