Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 03 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-04-03 10:09        167

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2020-04-03 10:06        167

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 03 дугаар

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны системийн ажиллагаа хэвийн явагдаж байна

   2020-04-03 09:03        283

14 хоног тутамд шуурхай зөвлөгөөнөөр хэлэлцдэг сэдвийн хүрээнд "Иргэн-2014”

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-04-03 04:56        298

М.Алтантуяа /ЗТХ-5.2-1.1., 1.4., 1.5./ /1 хавтас/

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-04-03 02:54        261

Н.Ариунзаяа /ЭХТА-17.1-2-1/ /1 хавтас/

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-04-03 02:48        331

Нэх: "Элит-Үр” ХХК Хар: Б.Төмөрбаатар

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад