Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ТИЙН ЯЛГАЛЫН НӨХЦӨЛИЙГ ЗӨВ БИЧИЖ СУРЛАА

   2020-11-10 08:39        201

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн

ОЛОН НИЙТЭЭС МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ТУХАЙ

   2020-11-10 04:18        145

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 113 дугаар тогтоолоор

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад