Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

 

ШҮҮГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА  

 

ШҮҮГЧ Ц.АМАРЖАРГАЛ

- Говь-Алтай аймагт төрсөн, 1989-1994 онд МУИСургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, хууль зүйн ухааны магистр.

- 1994-1995 оны 03 дугаар сарыг хүртэл Ховд аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар,

- 1995 оны 03 дугаар сараас 2000 оны 05 дугаар сарыг хүртэл Ховд аймгийн Прокурорын газарт хяналт, туслах прокуророор,

- 2000 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2007 оны 05 дугаар сарын 28-ныг хүртэл Ховд аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхэд шүүгчээр,

- 2007 оны 05 дугаар сарын 28-наас 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ныг хүртэл Сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр,

- 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2015 оны 07 дугаар сарын 01 хүртэл Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүхийн шүүгчээр,

- 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2016 оны 05 дугаар сарын 31 хүртэл Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч,

- 2016 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өнөөдрийг хүртэл Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

ШҮҮГЧ Ц.ТУЯА

- Эрх зүйч мэргэжилтэй

- 1979-1981 онд Хууль цаазын дунд сургууль,

- 1982-1987 онд Монгол Улсын Их сургуулийн хуулийн ангийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

- Хууль зүйн магистр зэрэгтэй.

- 1987-1993 онд Дархан хотын хэсгийн ардын шүүхэд шүүгчээр,

- 1993-1998 онд Дархан-Уул аймгийн сум дундын шүүхэд шүүгчээр,

- 1998-2013 онд Дархан-Уул аймгийн Давж заалдах шатны шүүхэд шүүгчээр,

- 2013-2015 онд Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүхийн шүүгчээр,

- 2015-2016 онд Булган, Орхон, Хөвсгөл аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр

- 2016-2018 онд Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр

- 2018 оноос Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд шүүгчээр ажиллаж байна.


ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ
 

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад