Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2017-12-11 16:40        18

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2017-12-11 13:53        16

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2017-12-05 09:05        12

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2017-12-04 13:53        13

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2017-11-21 03:59        40

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2017 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2017-11-20 15:56        37

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад