Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2018-12-10 10:58        38

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2018-12-03 06:16        43

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2018-11-30 03:02        66

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2018-11-21 15:03        52

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2018-11-19 09:17        45

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2018-11-12 09:49        59

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад