Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2018-09-14 15:31        47

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны 

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2018-09-10 15:16        34

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2018-09-03 16:45        105

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2018-08-27 10:46        55

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2018-07-23 17:18        111

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Т.Батжаргалын

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2018-07-06 10:52        84

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны 

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад