Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2019-11-13 07:46        17

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2019-11-12 06:36        20

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2019-11-06 17:10        29

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-нийөдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-11-04 08:25        42

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн 

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-10-28 11:00        55

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-10-07 13:26        61

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад