Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2021-04-12 16:01        22

09:00-09:15

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2021-04-09 04:05        40

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн урьдчилсан хэлэлцүүлгийн шүүх хуралдааны тойм

   2021-04-07 08:50        38

09:00-09:15

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2021-04-07 08:32        41

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн урьдчилсэн хэлэлцүүлгийн тойм

   2021-04-02 16:32        37

11:00-11:50

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2021-04-01 07:38        54

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад