Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2019-05-22 16:38        16

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-05-20 17:23        27

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-05-06 09:00        57

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2019-05-01 10:14        67

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-04-29 05:31        65

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-04-22 17:49        61

1.Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад