Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 02 дүгээр сарын 17-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2020-02-17 08:21 141

2020.02.17                                                                                                                         Дархан сум

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 01дүгээр сарын 08-ны өдрийн 57 дугаар шийдвэртэй, Б.Одонцэцэгийн нэхэмжлэлтэй Дархан-Уул аймгийн шарын гол сумын 17-р цэцэрлэгт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан давж заалдсан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэх шүүх хуралдааныг хойшлуулж, шүүх хуралдааныг 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 10.00 цагт хуралдуулахаар товлов.

2. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01 дүгээр шийдвэртэй, "Ариг банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Э.Эрдэнэхүү, Ц.Энхсувд нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гаргасан давж заалдсан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэх шүүх хуралдааныг хойшлуулж, шүүх хуралдааныг 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 10.30 цагт хуралдуулахаар товлов.

3. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 987 дугаар шийдвэртэй, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн нэхэмжлэлтэй "Дархангурил тэжээл” ХК холбогдох иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацааг нэхэмжлэгч байгууллагын эрх залгамжлах хүртлэх хугацаагаар түдгэлзүүлэв.

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд

оролцогчдын талаарх мэдээлэл

Давж заалдах шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн нийт хэргийн тоо

ДЗШ-ны журмаар хэргийг нь шийдвэрлэхэд оролцсон хэргийн оролцогчдын тоо

ДЗШ-ны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан хүний тоо

ДЗШ-ны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргаагүй хүний тоо

Нүүдэллэн ажилласан эсэх

3

6

-

6

-


Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Б.Мандуул

 

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад