Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2020 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр хянан хэлэлцсэн захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2020-09-10 12:01 81

1.10:00 цаг

Дархан-Уул аймгийн Ардчилсан намын нэхэмжлэлтэй аймгийн Сонгуулийн хороонд холбогдох захиргааны хэргийг ирээгүй оролцогчийг оролцуулах шаардлагатай гэж үзэн шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.

Даргалагч Ерөнхий шүүгч Д.Нарантуяа

 

2.11:00 цаг

Дархан-Уул аймгийн Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумын Ардчилсан намын нэхэмжлэлтэй Дархан сум, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумын Сонгуулийн хороонд холбогдох захиргааны хэргийг ирээгүй оролцогчийг оролцуулах шаардлагатай гэж үзэн шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.

3.Даргалагч Ерөнхий шүүгч Д.Нарантуяа


 

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад