Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2021-05-24 17:59 92

2021.05.24                                                                                                              Дархан сум

Зар

Илтгэгч шүүгч

Шийдвэрлэлт

1.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 188 дугаартай шийдвэртэй, Р.Ширнэнгийн нэхэмжлэлтэй, Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст холбогдох "2020 оны 2 дугаар сараас эхлэн тэтгэврийн хэмжээг 50,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэх” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн төлөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

2.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 143 дугаартай шийдвэртэй, Т.Энхбаярын нэхэмжлэлтэй, Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрт холбогдох "Сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай тушаалыг хүчингүй болгуулах” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

3.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 204 дугаартай шийдвэртэй, Ж.Хүдэрийн нэхэмжлэлтэй, Дарханы дулааны цахилгаан станц ТӨХК-д холбогдох "Тушаал хүчингүйд тооцуулж, өмнөх ажилд эгүүлэн тогтоолгох, буурсан цалинг гаргуулах, НДШ нөхөн бичилт хийлгэх” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

4.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 249 дугаартай шийдвэртэй, Б.Оюунцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Дарханы дулааны цахилгаан станц ТӨХК-д холбогдох "Ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлс 1,600,000 төгрөг гаргуулах, НДШ болон ЭМД нөхөн бичилт хийлгэх” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

5.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн 220 дугаартай шийдвэртэй, Б.Түмэннастын нэхэмжлэлтэй, Р.Мижиддоржид холбогдох "Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаав.

6.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 242 дугаартай шийдвэртэй, А.Оюуны нэхэмжлэлтэй, Б.Сүхбатад холбогдох "Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

7.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 180 дугаартай шийдвэртэй, Б.Мөнхболдын нэхэмжлэлтэй, Э.Мөнхбаяр, Б.Баттуяа нарт холбогдох "22,500,000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

8.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 195 дугаартай шийдвэртэй, Д.Болормаагийн нэхэмжлэлтэй, Ч.Баттулгад холбогдох "Орон сууцнаас албадан гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгов.

9.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 262 дугаартай шийдвэртэй, С.Наранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Т.Лхагважав, Н.Батдорж нарт холбогдох "Өвлөгдөх эд хөрөнгө болох 3 өрөө орон сууцыг бүхэлд нь өвлөхийг тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хариуцагч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

10.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 304 дугаартай шийдвэртэй, Д.Болормаагийн нэхэмжлэлтэй, С.Энхжаргалд холбогдох "Хариуцагчийг орон сууцнаас албадан гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

11.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 248 дугаартай шийдвэртэй, Б.Алтанцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, П.Чинбатад холбогдох "Гэм хорын хохирол 4,000,000 төгрөг гаргуулах тухай” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

12.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 274 дугаартай шийдвэртэй, З.Ариунцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Д.Оюунчимэгт холбогдох "4,510,530 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд

оролцогчдын талаарх мэдээлэл

Хянан шийдвэрлэхээр зарласан шүүх хуралдааны тоо

Нийт хэргийн оролцогч

Үүнээс

Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцсон оролцогчдын тоо

Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан оролцогчдын тоо

Цахимаар оролцсон оролцогчдын тоо

12

47

22

3

7

 

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Б.Мандуул

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад