Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

2021-06-10 17:23 84

2021.06.10                                                              №11                                                              Дархан

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 04 дугаар сарын 12-ны өдрийн 78 дугаартай цагаатгах тогтоолтой Д.Золжаргалд холбогдох 2118000000040 дугаартай эрүүгийн хэргийг прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн хэргийг 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ны өдөр хүлээн авч шүүгч Ц.Амаржаргалын илтгэснээр хянан хэлэлцэв.

Эрүүгийн тухай хуулийн /17.3-1.,/

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.9 дүгээр зүйлийн 1.1-д зааснаар цагаатгах тогтоолыг хэвээр үлдээж, прокурорын эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

2. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 78 дугаартай шийтгэвэртээ Ч.Булатхан-д /Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13-2., 6.5-13-т/холбогдох зөрчлийн хэргийг зөрчилд холбогдогчийн өмгөөлөгчийн гаргасан давж заалдах гомдлыг үндэслэн хэргийг 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр хүлээн авч, шүүгч Ц.Туяагийн илтгэснээр илтгэснээр хянан хэлэлцэв.

Зөрчлийн тухай хуулийн /5.13-2., 6.5-13.,/

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.9 дүгээр зүйлийн 1.4-д зааснаар шийтгэвэрт өөрчлөлт оруулж, зөрчилд холбогдогчийн гаргасан давж заалдах гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэв.

3. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 155 дугаартай шүүгчийн захирамжтай Э.Энхбатад холбогдох эрүүгийн хэргийг ялтны гаргасан давж заалдах гомдлыг үндэслэн хэргийг 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ны өдөр хүлээн авч шүүгч Ц.Амаржаргалын илтгэснээр хянан хэлэлцэв.

Эрүүгийн тухай хуулийн /126.3.,/

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.9 дүгээр зүйлийн 1.4-д зааснаар шүүгчийн захирамжид өөрчлөлт оруулж, ялтны гаргасан давж заалдах гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэв.

4. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 89 дугаартай шийтгэврийг эс зөвшөөрч хохирогч давж заалдах гаргасан байх тул Л.Ариунбаярт /Зөрчлийн тухай хуулийн 6.20 дугаар зүйлийн 6-т/ холбогдох захиргааны зөрчлийн тухай материалыг 2021 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр хүлээн авч Ерөнхий шүүгч Б.Манлайбаатарын илтгэснээр хянан хэлэлцэв.

Зөрчлийн тухай хуулийн /6.20 дугаар зүйлийн 6.,/

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.9 дүгээр зүйлийн 1.3-д зааснаар шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг мөн шүүхээр дахин хэлэлцүүлэхээр буцааж шийдвэрлэв.

5. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 68 дугаартай шийтгэх тогтоолтой Н.Мөнхбаярт холбогдох 1918000640541 дугаартай эрүүгийн хэргийг шүүгдэгчийн өмгөөлөгч нарын гаргасан давж заалдах үндэслэн хэргийг 2021 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр хүлээн авч шүүгч ерөнхий шүүгч Б.Манлайбаатарын илтгэснээр хянан хэлэлцэв.

Эрүүгийн тухай хуулийн /13.11-2.,/

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.9 дүгээр зүйлийн 1.1-д зааснаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, шүүгдэгч нарын өмгөөлөгчийн гаргасан давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

6. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар шийтгэх тогтоолтой В.Болдбаатарт холбогдох 2018004550017 дугаартай эрүүгийн хэргийг прокурорыг эсэргүүцлийг үндэслэн 2021 оны 05 дугаар сарын 25-ний өдөр хүлээн авч шүүгч Ерөнхий шүүгч Б.Манлайбаатарын илтгэснээр хянан хэлэлцэв.

Эрүүгийн тухай хуулийн /11.6-2., 11.7-2.1.,/

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.9 дүгээр зүйлийн 1.1-д зааснаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, шүүгдэгч нарын өмгөөлөгчийн гаргасан давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

7. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 86 дугаар шийтгэх тогтоолтой С.Цогтжаргалд холбогдох 2118000000068 дугаартай эрүүгийн хэргийг прокурорыг эсэргүүцлийг үндэслэн 2021 оны 05 дугаар сарын 25-ний өдөр хүлээн авч шүүгч Ц.Туяагийн илтгэснээр хянан хэлэлцэв.

Эрүүгийн тухай хуулийн /11.6-1.,/

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.9 дүгээр зүйлийн 1.3-д зааснаар шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг мөн шүүхээр дахин хэлэлцүүлэхээр буцааж шийдвэрлэв.

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд

оролцогчдын талаарх мэдээлэл

Хянан шийдвэрлэхээр зарласан шүүх хуралдааны тоо

Нийт хэргийн оролцогч

Үүнээс

Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцсон оролцогчдын тоо

Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан оролцогчдын тоо

Цахимаар оролцсон оролцогчдын тоо

7

27

17

1

6

  

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Г.Чойном

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад