Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2021-06-29 10:34 77

2021.06.29

Т.Ням-Очир нарын нэхэмжлэлтэй Дархан-Уул аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэст холбогдох захиргааны хэргийн оролцогч нараас гэрч асуулгах, нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасныг хангаж, гэрчээр асуулгах этгээд нь Улаанбаатар хотод оршин суудаг тул Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр даалгавар гүйцэтгүүлэхээр мөн даалгавар ирэх хүртэлх хугацаагаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.

Даргалагч шүүгч Д.Нарантуяа.

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад