Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2021-09-22 12:21 57

2021.09.22                                                                                                                         Дархан сум

Шүүх хуралдаан үргэлжилсэн цаг

Зар

Илтгэгч шүүгч

Шийдвэрлэлт

1.

14:00-18:15

"Шинэ үе хамтын холбоо”ТББ-ын нэхэмжлэлтэй Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга, ДУА-ын ГХБХБГ-т "Дархан сум 21-р хороололд байрлах "Кама сервис Интернэшнл" ТББ-ын ашиглалтад байгаа газар ашиглах эрхийн 000346526 дугаар гэрчилгээтэй 2289 м.кв талбайтай газрыг "Шинэ үе хамтын холбоо" ГҮТББ-д шилжүүлэх шийдвэрийг гаргахгүй байгаа хууль бус эс үйлдэхүйг тогтоолгож, "Кама сервис Интернэшнл" ТББ-ын газар ашиглах эрхийг "Шинэ үе хамтын холбоо" ГҮТББ-д эзэмшүүлэх эрхтэйгээр шилжүүлэ шийдвэр гаргаж, газар эзэмших эрхийн гэрээ, гэрчилгээ гаргуулахыг хариуцагч нарт даалгах тухай” тухай захиргааны хэргийн шүүх хуралдаан

З.Энхтуяа

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Т.ТӨМӨРЧӨДӨР

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад

Өнөөдрийн байдлаар манай сайтад
web counter
хандалт хийгдсэн байна.