Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-04-23 05:09        2

Нэх: Д.Энхбаяр Хар: Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-445 дугаар нээлттэй хорих анги

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 04 дугаар сарын 24-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-04-19 15:43        15

Б.Ариунбаяр /ЭХТА-12.1-1, 11.6-1/ /1 хавтас/

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-04-15 11:01        31

Нэх: Б.Нямжав Хар: Б.Мөнхдалай

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 04 дугаар сарын 17-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-04-11 09:19        41

Б.Баярмагнай /ЭХТА-ийн 12.1-4./ /2 хавтас/

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-04-09 10:09        39

Нэх: "Энхжин инвест” ХХК Хар: Г.Нямсайхан  

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-04-01 16:07        50

Нэх: "Христсайн мэдээ дархан цуглаан” шашны байгууллага

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад