Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр хянан хэлэлцэх захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тов

2020-09-14 06:04 56

БАТЛАВ:

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ Д.НАРАНТУЯА

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр

ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭГДЭХ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

Д/д

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Хэргийн бусад оролцогчид

Огноо, цаг

Шүүгч, шүүх

бүрэлдэхүүн

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Э.Отгонзул

 

 

 

 

 

 

 

ГХБХБГ

ДУА-ийн ГХБХБГ-ын 2020.05.21-ний өдрийн 433 албан бичгийг хүчингүй болгуулах, ДУА-ын ЗД-ын 2016.07.06-ны өдрийн А/240 захирамжаар өмчилж авсан газрын кадастрын зураг, газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт хийхийг даалгуулах тухай

 

 

 

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Уянга

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Золбаясах, Ч.Анхбаяр

 

 

 

 

 

Даваа

2020.09.14

15:00

 

 

 

 

Шүүгч З.Энхтуяа

2

 

 

 

 

 

 

 

"Монрок” ХХК

 

 

 

 

 

 

 

ДУА-ийн ИТХ

"Дархан-Уул аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 16/07 тоот тогтоолын "Монрок” ХХК-д холбогдох хэсгийг хүчингүй болгуулах” тухай

 

 

 

Нэхэмжлэгч Б.Алтанцэцэг

Хариуцагч Л.Алтанчимэг

 

 

 

 

Даваа

2020.09.14

14:00

 

 

 

 

Ерөнхий шүүгч Д.Нарантуяа

Тов гаргасан: Шүүгчийн туслах Э.Шүрэнчимэг

 

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад