Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

2021-01-06 10:10 49

д/д

Зохигчид

Хуулийн зүйл, хэсэг

Давж заалдах гомдол гаргагч

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар

Хуралдаан эхлэх цаг

Шүүх бүрэлдэхүүн

Шүүх хуралдааны

оролцогчид

1

Нэх: Э.Мандхай

Хар: Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-445 дугаар нээлттэй хорих анги

Иргэний хуулийн 177.1, ШШГТХ 55.7

Нэхэмжлэгч Д.Мандхай

2020.11.05

Ш-1127

2021.01.11

09:00

О.Нарангэрэл

Л.Амарсанаа М.Мөнхдаваа

 

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Энхмаа

2

Нэх: Д.Даваабаатар

Хар: Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль 5.3, 22.1

Нэхэмжлэгч Д.Даваабаатар

2020.11.03

Ш-1112

 

 

 

2021.01.11

09:40

О.Нарангэрэл

М.Мөнхдаваа Л.Амарсанаа

 

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Мандахбаяр

3

Нэх:З.Намуун

Хар: Ш.Баттогтох

Гэр бүлийн тухай хуулийн 48.1

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Бүрэн, түүний өмгөөлөгч Б.Цэдэндамбаа

2020.11.10

Ш-1150

2021.01.11

10:20

О.Нарангэрэл

М.Мөнхдаваа Л.Амарсанаа

 

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Бүрэн, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Б.Цэдэндамбаа,

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ө.Өлзиймаа

4

Нэх: Н.Бадамханд

Хар: Б.Төгсбаяр

Гэр бүлийн тухай хуулийн 40.1.1, 40.1.2

Нэхэмжлэгч Н.Бадамханд

2020.10.20

Ш-1071

2021.01.11

11:00

Л.Амарсанаа М.Мөнхдаваа

О.Нарангэрэл

 

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Ө.Өлзиймаа, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Л.Цуурай

5

Нэх: А.Гэрэлцэцэг,

Н.Амаржаргал нар

Хар: "Өсөх трейд" ХХК

Иргэний хуулийн 318.1, 343.1, 491.1

Нэхэмжлэгч А.Гэрэлцэцэг, Н.Амаржаргал нар

2020.10.29

Ш-1090

2021.01.11

11:40

О.Нарангэрэл

Б.Оюунцэцэг М.Мөнхдаваа

 

 

Нэхэмжлэгч нарын өмгөөлөгч И.Атарбямба, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч П.Мөнхзаяа, Б.Цэнгэл, хариуцагчийн өмгөөлөгч Г.Чинбат, Б.Содболд

6

Нэх: Б.Цэдэндамбаа

Д.Ариунтуяа

Ж.Наранхүү нар

Хар: "Өсөх трейд" ХХК,

С.Баярхүү,

П.Цэвэлмаа нар

Хар: Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

Иргэний хуулийн 91.1, 151.1.1

Хариуцагч С.Баярхүүгийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Батмандах, түүний өмгөөлөгч Б.Содболд

1010.11.05

Ш-1120

2021.01.11

12:20

Л.Амарсанаа М.Мөнхдаваа

О.Нарангэрэл

 

Хариуцагч "Өсөх трейд” ХХК-ийн төлөөлөгч Т.Байгалмаа, хариуцагч П.Цэвэлмаагийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, хариуцагч С.Баярхүүгийн өмгөөлөгч Б.Содболд, хариуцагч С.баярхүүгийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Батмандах, хариуцагч Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Золбаясах, Ч.Анхбаяр нар

Шүүх хуралдааны товыг www.courtda.mn, "Shuukh.mn” сайтаас үзэх боломжтой.

Хаяг: Дархан сум 5 дугаар баг, шүүхийн байр

Тов гаргасан: Шүүгчийн туслах Т.Дэжидсүрэн

Утас: 99063761, 70375488

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад