Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

2021-05-14 05:07 129

д/д

Зохигчид

Хуулийн зүйл, хэсэг

Давж заалдах гомдол гаргагч

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар

Хуралдаан эхлэх цаг

Илтгэгч шүүгч

Шүүх хуралдааны

оролцогчид

1

Нэх: Р.Ширнэн

Хар: Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

ИХШХШТХ 115.1, 115.2.1

Хариуцагчийн төлөөлөгч Н.Мөнхбаяр

2021.03.10

Ш-188

2021.05.24

09:00

О.Нарангэрэл Г.Давааренчин Л.Амарсанаа

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Р.Чимэддорж, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Мандахбаяр

2

Нэх: Т.Энхбаяр

Хар: Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХК

Хөдөлмөрийн тухай хууль 128.1.7

Нэхэмжлэгч Т.Энхбаяр

2021.02.24

Ш-143

2021.05.24

09:30

О.Нарангэрэл Г.Давааренчин Л.Амарсанаа

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Л.Оюунсувд, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Цогтбаатар, Д.Эрдэмбаяр

3

Нэх: Ж.Хүдэр

Хар: Дарханы дулааны цахилгаан станц ТӨХК

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 128.1.2, 69.1

Хариуцагчийн өмгөөлөгч Ө.Ганзориг

2021.03.17

Ш-204

2021.05.24

10:00

Л.Амарсанаа

Г.Давааренчин О.Нарангэрэл

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Л.Оюунсувд, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Сэргэлэн, хариуцагчийн өмгөөлөгч Ө.Ганзориг

4

Нэх: Б.Оюунцэцэг

Хар: Дарханы дулааны цахилгаан станц ТӨХК

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 128.1.2, 69.1

Нэхэмжлэгч Б.Оюунцэцэг

2021.03.25

Ш-249

2021.05.24

10:30

Л.Амарсанаа

Г.Давааренчин О.Нарангэрэл

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Б.Оюунсувд хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Сэргэлэн, хариуцагчийн өмгөөлөгч Ө.Ганзориг

5

Нэх: Б.Түмэннаст

Хар: Р.Мижиддорж

Гэр бүлийн тухай хуулийн 14.1

Хариуцагч Р.Мижиддорж

2021.03.19

Ш-220

2021.05.24

11:00

О.Нарангэрэл Г.Давааренчин Л.Амарсанаа

Хариуцагчийн өмгөөлөгч Б.Билгүүн

6

Нэх: А.Оюун

Хар: Б.Сүхбат

Гэр бүлийн тухай хуулийн 14.6

Нэхэмжлэгч А.Оюун

2021.03.23

Ш-242

2021.05.24

11:30

О.Нарангэрэл Г.Давааренчин Л.Амарсанаа

Хариуцагчийн өмгөөлөгч Д.Бэлгүүн

7

Нэх: Б.Мөнхболд

Хар: Э.Мөнхбаяр,

Б.Баттуяа нар

Иргэний хуулийн 56.1.2, 56.1.3, 492.1.1

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Содболд

2021.03.09

Ш-180

2021.05.24

12:00

Л.Амарсанаа

Г.Давааренчин О.Нарангэрэл

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Содболд, хариуцагч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч З.Энхтуяа

8

Нэх: Д.Болормаа

Хар: Ч.Баттулга

Иргэний хуулийн 106.1, 106.3

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч З.Энхтуяа

2021.03.12

Ш-195

2021.05.24

12:30

О.Нарангэрэл Г.Давааренчин Л.Амарсанаа

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Гантулга, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч З.Энхтуяа

9

Нэх: С.Наранцэцэг

Хар: Т.Лхагважав,

Н.Батдорж нар

Иргэний хуулийн 520.1.1, 520.6

Хариуцагч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч З.Энхтуяа

2021.03.30

Ш-262

2021.05.24

13:00

Л.Амарсанаа

Г.Давааренчин О.Нарангэрэл

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Ө.Ганзориг, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч З.Энхтуяа

10

Нэх: Д.Болормаа

Хар: С.Энхжаргал

Гуравдагч этгээд: Хөгжил суварга” ХХК

Иргэний хуулийн 106.1, 106.3

Хариуцагчийн өмгөөлөгч Г.Тамир

2021.04.13

Ш-304

2021.05.24

13:30

Л.Амарсанаа

Г.Давааренчин О.Нарангэрэл

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Гантулга, хариуцагчийн өмгөөлөгч Г.Тамир, гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Халиунжаргал, гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч П.Ундрах-Эрдэнэ

11

Нэх:Б.Алтанцэцэг

Хар: П.Чинбат

Иргэний хуулийн 497.1, 510.1

Хариуцагч П.Чинбат

2021.03.24

Ш-248

2021.05.24

14:00

О.Нарангэрэл Г.Давааренчин Л.Амарсанаа

-

12

Нэх: З.Ариунцэцэг

Хар: Д.Оюунчимэг

Иргэний хуулийн

281.1, 282.4, 232.4, 232.6

Хариуцагч Д.Оюунчимэг

2021.04.02

Ш-274

2021.05.24

14:30

Л.Амарсанаа Г.Давааренчин

О.Нарангэрэл

Хариуцагчийн өмгөөлөгч

Б.Содболд

Шүүх хуралдааны товыг www.courtda.mn, live.shuukh.mn сайтаас үзэх боломжтой.

Хаяг: Дархан сум 5 дугаар баг, шүүхийн байр

Тов гаргасан: Шүүгчийн туслах Т.Дэжидсүрэн

Утас: 99063761, 70375488

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад