Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр хянан хэлэлцэх захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тов

2021-09-15 10:21 66

 БАТЛАВ:

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ

ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧ З.ЭНХТУЯА

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

2021 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 22-ны ӨДРИЙН ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭГДЭХ

ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

Д/д

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Гуравдагч этгээд

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Хэргийн бусад оролцогчид

Огноо, цаг

Шүүгч, шүүх

бүрэлдэхүүн

1

"Өсөх Урам” ХХК

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,

 

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын түр орлон гүйцэтгэгчийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр 02-А/48 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо,

 

 

2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр 02-А/100 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо

-

-2021 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр 02-А/48 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хорооны 01 дугаартай дүгнэлтийг хүчингүй болгуулах,

 

- ЗДТГ-ын даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 02-А/100 дугаартай тушаалыг хүчингүй болгуулах

 

-Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар 2021 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 18-ны өдрийг хүртэл зарлан тендер хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын түр орлон гүйцэтгэгчийн 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр 02-А/100 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хорооны 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн шийдвэрээс Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /ЗТХЯ/ 202103003 дугаар бүхий багц 2 /3-р хэсэг/ тендер зарласан хэсгийг хүчингүй болгох

-Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан зохицуулалтад нийцүүлэн тендерийг дахин үнэлэхийг үнэлгээний хороонд даалгах,

 

-"Өсөх Урам” ХХК-тай тендерийн гэрээ байгуулах эрх олгохыг хариуцагч нарт (2021 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр 02-А/48 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо, Тамгын газар) даалгах

Нэхэмжлэгчийн төлөөлөгч Г.Ундармаа

 

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч П.Батжаргал

 

Хариуцагч Үнэлгээний хорооны дарга Б.Жавхлан, Б.Баасанжаргал

 

 

Хариуцагч ДУА-ийн ЗДТГ-ын и/төл Г.Энхсайхан

 

 

Лхагва

2021.09.22

10:00

 

 

 

 

 

 

 

Шүүгч З.Энхтуяа

2

Р.Даваа

Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Б.Энх-Амгалан

Б.Энхнаран

Ү-2003018431 тоот гэрчилгээг сэргээж, Б.Энх-Амгалан, Б.Энхнаран нарт байгаа 00737082 тоот өмчлөх эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцуулах тухай

Нэхэмжлэгч Р.Даваа

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Мэндбаяр

Гуравдагч этгээд нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Нарантуяа

Лхагва

2021.09.22

13:30

/урьдчилсан хэлэлцүүлэг/

Шүүгч З.Энхтуяа

3

"Шинэ үе хамтын холбоо” ГҮТББ

Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга,

 

аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

-

"Кама сервис Интернэшнл” ТББ-ын ашиглалтад байгаа 2289м2 газрыг "Шинэ үе хамтын холбоо” ГҮТББ-д шилжүүлэхгүй байгаа эс үйлдэхүйг тогтоож газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ гаргахыг даалгах тухай

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Даваадорж

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Б.Содболд

Хариуцагч Засаг даргын И/төл Л.Алтанчимэг

Хариуцагч ГХБХБГ-ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Чулуунцэцэг, Б.Баярмаа

 

 

 

 

Лхагва

2021.09.22

14:00 цаг

 

 

 

 

Шүүгч З.Энхтуяа

 

Тов гаргасан: Шүүгчийн туслах Э.Шүрэнчимэг

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад

Өнөөдрийн байдлаар манай сайтад
web counter
хандалт хийгдсэн байна.