Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 5 сул орон тоонд нэр дэвшсэн хуульчид

2018-10-17 08:37 47

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 102 дугаар тушаалаар

1. Дархан – Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн;

2. Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн;

3. Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн;

4. Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн;

5. Хан – Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалын тус тус 1 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарласан.

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.7-д заасны дагуу дээр дурдсан сул орон тоонд дараах нэр бүхий хуульчид нэрээ дэвшүүллээ.

ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА
2018.10.16

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад