Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ЁС ЗҮЙ ХАРИЛЦАА ХАНДЛАГА СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2019-04-08 17:42 158

Дархан-Уул аймаг дахь Давж заалдах шатны шүүхийн захиргааны ажилтны ёс зүйн хорооны ажлын хэсгээс тус шүүхийн нийт тамгын газрын ажилчдад "Ёс зүйн харилцаа хандлага” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Уг сургалтаар ёс зүйн хорооны дарга, Эрүүгийн хэргийн Давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн туслах О.Орхончимэг нь шүүхийн захиргааны ажилтан ямар ёс зүйтэй байх, хүнтэй хэрхэн зөв харилцах харилцаа, хандлагын талаар мэдээллийг өгсөн үр дүнтэй сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтын дараа шүүхийн тамгын газрын ажилчид нээлттэй харилцан ярилцсан сургалт болж өндөрлөлөө.

 

 

 

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад