Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020-02-14 08:27 104

Шуурхай зөвлөгөөнд Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын дарга, ажилтнууд оролцсон бөгөөд Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Ундрах 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар тамгын газрын зүгээс хийж хэрэгжүүлсэн онцлог ажлууд болон ажлын цаг ашиглалт, ирсэн бичгийн мэдээ, шилэн дансны мэдээ, бичиг хүргэлтийн мэдээ, компьютер техник хэрэгслийн талаарх мэдээ, даалгасан ажлын гүйцэтгэлийн талаарх мэдээг, шүүгчийн туслахууд хэргийн хөдөлгөөний талаарх мэдээллийг тус тус танилцууллаа.

Уг зөвлөгөөнөөр тамгын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын талаар харилцан ярилцсан үр дүнтэй зөвлөгөөн болж өндөрлөлөө.


 

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад