Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭЭЛЖИТ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020-03-20 09:35 72

Шуурхай зөвлөгөөнөөр тамгын газрын зүгээс хийж хэрэгжүүлсэн онцлог ажлууд болон ажлын цаг ашиглалт, ирсэн бичгийн мэдээ, шилэн дансны мэдээ, бичиг хүргэлтийн мэдээ, компьютер техник хэрэгслийн талаарх мэдээ, даалгасан ажлын гүйцэтгэлийн мэдээ болон хэргийн хөдөлгөөний талаарх мэдээллийг тус тус танилцууллаа.

Даалгасан ажлуудаас биелэгдээгүй болон хийгдэж байгаа ажлуудын шалтгаан нөхцлийг ярилцаж, дуусгах тал дээр зөвлөмж өглөө. Мөн шүүхийн захиргааны ажилтнуудтай Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрхэн хийх талаар ярилцаж, байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулж хийх нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтэнд хүрлээ.


ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР


ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад