Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Гар утас хадгалах хайрцаг хийж байршууллаа

2020-06-26 08:58 98

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газраас 2 шүүх хуралдааны танхимд өөрсдийн дотоод нөөц бололцоог ашиглан хэргийн оролцогч нарт зориулсан утас хадгалах шүүгээ хийж байрлууллаа.

Уг утас хадгалах шүүгээг хийснээр Шүүх хуралдааны журам сахиулах, шүүх хуралдаанд оролцогчдын аюулгүй байдлыг хангах, шүүн таслах ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Шүүх хуралдаантай үед шүүх хуралдааны танхимын аюулгүй байдлыг хангаж шүүх хуралдаанд оролцогч нар хурал эхлэхээс дуусах хүртэл хугацаанд утсаа гадна үлдээж шүүх хуралдаан дууссаны дараа утсаа авах байдлаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллалаа.


 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад