Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ОНЛАЙН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

2021-01-19 09:30 54

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хуулийн зөвлөх Ц.Мандахбаяр, тэтгэврийн хяналтын байцаагч Э.Болормаа нараар 2021 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр "Нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орсон шимтгэлийн хувь хэмжээ өөрчилсөн чиглэл”-ээр тус шүүхийн шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудад "ОНЛАЙН” хэлбэрээр сургалт зохион байгууллаа.

Коронавирус "covid-19” цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг хамарсан бөөгнөрөл үүсгэхгүй байх зорилгоор зохион байгуулж ажиллалаа.


 

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн

анхан шатны шүүхийн тамгын газар

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад