Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-10-07 13:26        34

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2019-10-03 14:46        39

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-10-02 03:45        36

Нэх: Ц.Чулуунхүү Хар: Ч.Наранчимэг

Хүндэтгэл үзүүлэх тухай

   2019-10-02 03:42        10

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-10-02 03:36        8

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-10-02 03:34        3

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад