Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр хянан хэлэлцэх захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны урьдчилсан хэлэлцүүлгийн тов

   2021-02-19 03:33        36

"Төгс бэлэгдэл” ХХК

Цахим технологийн дэвшлийг шүүх хуралдаанд ашиглаж байна

   2021-02-18 07:31        73

Дэлхий нийтийг хамарсан "Коронавирус” (COVID-19)-ын халдварт

“ШҮҮХЭД БАЯРЛАЛАА”

   2021-02-17 10:50        113

Дэлхий нийтийг хамарсан "Коронавирус” (COVID-19)-ын халдварт

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2021-02-17 10:41        23

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2021-02-17 10:40        58

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2021-02-15 16:01        70

Нэх: "Газаркапитал партнерс ББСБ” ХХК Хар: М.Батгэрэл

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад