Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-07-02 11:14        41

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-06-02 09:44        25

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-05-03 09:22        50

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-04-02 10:03        53

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-03-02 10:11        55

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-02-02 13:01        101

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад