Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-05-03 08:03        8

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-04-01 09:08        16

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-03-03 15:36        18

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 02 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-02-03 03:28        43

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-01-04 14:35        40

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 12 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2020-12-07 04:42        80

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 11 дүгээр

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад