Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-10-02 17:24        36

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 09 дүгээр сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-09-03 10:21        28

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-08-02 15:18        28

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 07 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-07-02 11:14        80

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-06-02 09:44        57

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-05-03 09:22        91

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад