Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-03-04 09:29        1

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-02-04 09:27        1

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-01-08 07:56        41

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-12-03 16:38        38

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 10 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-11-02 11:23        30

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 10 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-10-02 17:24        67

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 09 дүгээр сарын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад