Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-08-05 05:26        49

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-07-03 11:21        49

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-06-04 10:09        70

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 05 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-05-03 09:10        78

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 04 дүгээр сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-04-04 12:30        92

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 03 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-03-04 09:29        65

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад