Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2015-10-05 14:22        274

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын 09 дүгээр сарын

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2015 оны 03 дугаар улирлын төсвийн хэтрэлт, хэмнэлт

   2015-10-02 02:59        263

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2015 оны 03 дугаар

Давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүхийн 2015 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2015-07-06 03:09        271

Давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүхийн тамгын газрын 06 дугаар сарын

Давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүхийн 2015 оны 3 дугаар сарын төсвийн зарлагын хэтрэлт, хэмнэлт

   2015-04-14 03:51        385

Төсөв тайлан - бүлэгтэй

Давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүхийн 2015 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2015-04-06 00:28        340

Давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүхийн 2015 оны 3 дугаар сарын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад