Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2017-10-02 13:17        8

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2017-07-03 03:59        84

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2017-04-02 10:58        80

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 03 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2017-01-02 10:23        77

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016 оны 12 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2016-10-02 13:49        81

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016 оны 09 дүгээр сарын

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2016-07-04 10:03        139

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016 оны 06 дугаар сарын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад