Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-10-02 17:24        333

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 09 дүгээр сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-07-02 11:14        409

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-04-02 10:03        346

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-01-02 14:56        453

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2017-10-02 13:17        444

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2017-07-03 03:59        521

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад