Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-11-04 09:10        3

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-10-02 03:36        25

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 08 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-09-04 14:59        9

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-08-05 05:29        52

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-07-03 11:25        49

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 05 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-06-04 10:11        74

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад