Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2017-11-07 08:29        14

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2017-10-02 13:19        7

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2017-09-02 16:29        28

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 07 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2017-08-02 16:25        16

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2017-07-03 03:56        98

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 05 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2017-06-02 11:14        48

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад