Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2021-06-02 08:25        22

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2021-05-03 08:05        44

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2021-04-01 09:11        68

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 02 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2021-03-03 15:38        46

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2021-02-03 03:31        72

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 12 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2021-01-04 14:37        50

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад