Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-06-02 09:46        14

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-05-03 09:30        37

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-04-02 10:06        44

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-03-02 10:12        35

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-02-02 13:03        77

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-01-02 14:56        93

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад