Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-02-02 13:03        29

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-01-02 14:56        40

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2017-12-07 13:37        45

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2017-11-07 08:29        66

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2017-10-02 13:19        53

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2017-09-02 16:29        95

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад