Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-07-02 11:17        49

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 05 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-06-02 09:46        35

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-05-03 09:30        60

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-04-02 10:06        70

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-03-02 10:12        65

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-02-02 13:03        97

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад