Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 02 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-03-02 03:45        92

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-02-07 11:25        99

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-01-04 09:55        122

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-12-04 09:05        131

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-11-04 09:10        134

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-10-02 03:36        146

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад