Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Хүндэтгэл үзүүлэх тухай

   2017-10-13 08:57        146

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын

Шүүхийн тамгын газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын тушаалууд

   2017-01-04 16:45        144

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3,

Улирлын үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээний урамшуулал олгох тухай

   2016-10-04 16:33        132

Төрийн албаны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.1,

Шүүхийн тамгын газрын даргын 2016 оны 06 дугаар сарын тушаалууд

   2016-07-04 16:18        136

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3,

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

   2016-05-05 08:59        132

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3,

Ээлжийн амралт олгох тухай

   2016-02-04 16:23        131

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 22.1.5,

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад