Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Хүндэтгэл үзүүлэх тухай

   2019-10-02 03:42        19

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн

Урамшуулал, шагнал, нэмэгдэл олгох тухай тушаалууд

   2019-01-02 02:52        60

Монгол улсын шүүхийн захиргааны тухай хуулийн

Урамшуулал олгох тухай

   2018-01-03 11:19        108

Монгол улсын Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн

Хүндэтгэл үзүүлэх тухай

   2017-10-13 08:57        275

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын

Шүүхийн тамгын газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын тушаалууд

   2017-01-04 16:45        265

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3,

Улирлын үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээний урамшуулал олгох тухай

   2016-10-04 16:33        268

Төрийн албаны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.1,

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад