Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Хүндэтгэл үзүүлэх тухай

   2017-10-13 08:57        9

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын

Цалингийн шатлалыг нэмэгдүүлэх тухай

   2016-03-10 07:52        192

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын даргын 2015 оны 09 дүгээр сард гаргасан тушаал

   2015-10-02 10:39        280

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын даргын

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сард гаргасан тушаал

   2015-08-02 09:34        260

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын даргын

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын даргын 2015 оны 06 дугаар сард гаргасан тушаал

   2015-07-02 11:09        242

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын даргын

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРООНЫ ТОГТООЛ

   2015-05-13 02:03        309

Үл хөдлөх хөрөнгө актлах зөвшөөрөл олгох тухай

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад