Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Шүүхийн тамгын газрын даргын 2016 оны 06 дугаар сарын тушаалууд

   2016-07-04 16:18        271

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3,

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

   2016-05-05 08:59        277

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3,

Ээлжийн амралт олгох тухай

   2016-02-04 16:23        245

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 22.1.5,

Цалингийн шатлалыг нэмэгдүүлэх тухай

   2016-02-04 16:22        451

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын даргын 2015 оны 09 дүгээр сард гаргасан тушаал

   2015-10-02 10:39        539

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын даргын

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сард гаргасан тушаал

   2015-08-02 09:34        516

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын даргын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад