Image

Шүүгчийн бие хамгаалах нэг бүрийн тусгай хэрэгслийн хадгалалт, хамгаалалт, тэдгээрийг хэрэглэх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах талаар үзүүлэх сургалт зохион байгууллаа

2021 оны шүүхийн тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2021.11.11-ний өдөр Дархан-уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны


Image

Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион байгууллаа

2021 оны шүүхийн тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2021.11.11-ний өдөр Дархан-уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны


Image

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 706 дугаартай шийдвэртэй, Ц.Ламжавын нэхэмжлэлтэй, 


Image

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

"Таны зам”ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Тендерийн үнэлгээний хороонд Нийт: 2014 мэдээ байна.