Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Хуулийн нэмэлт өөрчлөлт

   2017-04-21 08:58        532

1 дүгээр зүйл. Захиргааны ерөнхий хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4.3

Хуулийн нэмэлт өөрчлөлт

   2017-04-21 08:15        554

1 дүгээр зүйл. Захиргааны ерөнхий хуулийн 10 дугаар

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад