Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Хуулийн нэмэлт өөрчлөлт

2017-04-21 08:15 566

 

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

2016 оны 12 сарын01 өдөр                                                                                                      Төрийн ордон, Улаанбаатархот

ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬД

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Захиргааны ерөнхий хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4.3 дахь заалтын "Төрийннууцын тухайгэснийг "Төрийн болон албаны нууцынтухайгэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийгТөрийн болон албаны нууцын тухайхууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагажмөрдөнө.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА            М.ЭНХБОЛД

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад

Өнөөдрийн байдлаар манай сайтад
web counter
хандалт хийгдсэн байна.