Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

        2016 оны 05 сарын 13-ний өдрийн Шүүх байгуулах тухай Монгол Улсын хуулиар Дархан-Уул аймгийн эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд байршиж үйл ажиллагаа явуулж байна.

        Дархан-Уул аймгийн эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгжид гарсан эрүүгийн хэргийг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулинд заасны дагуу харъяалан хянан хэлэлцэхээр хуульчлагдсаны дагуу Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Захиргааны болон Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг давж заалдах журмаар хянан хэлэлцэж байна.

        Дархан-Уул аймгийн эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 3 шүүгч, шүүгчийн туслах 2, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга гэсэн 6 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд Ерөнхий шүүгч Б.Манлайбаатар, шүүгч Ц.Амаржаргал, шүүгч Ц.Туяа, шүүгчийн туслах О.Орхончимэг, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Ц.Туяацэцэг нар ажиллаж байна.

 

 

 

ШҮҮГЧ Б.МАНЛАЙБААТАР

- Хөвсгөл аймагт төрсөн

- 1990 онд Цэргийн Нэгдсэн дээд сургуулийг Команд, ЯЦБМ-ны ашиглалтын инженер мэргэжилээр,

- 1995 онд МУИС-ийн Хууль Зүйн Дээд Сургуулт хуульч, эрх зүйч мэргэжилээр төгсөж,

- 2008 онд Хууль зүйн ухааны магистр,

- Монгол улсын шүүхийн шүүгчийн "Гутгаар түшээ” зэрэг дэвтэй.

- 1990 1993 онд Ардын армийн … дугаар тусгай салааны захирагч, Ротын захирагч

- 1995 онд Улсын Ерөнхий прокурорын газар реферэнт, Нийслэлийн прокурорын газар Боловсон хүчний асуудал хариуцсан прокурор

- 1996 онд Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газарт хяналтын прокурор

- 1996 оноос Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхэд туслах шүүгч

- 1999 оноос Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгч

- 2013 оноос Дархан-Уул аймгийн Сум дундын 7 дугаар шүүхийн ерөнхий шүүгч,

- 2015 оны 06 дугаар сарын 20-ноос хүртэл Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

- 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрөөс өнөөдрийг хүртэл Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байна.

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ


ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад

Өнөөдрийн байдлаар манай сайтад
web counter
хандалт хийгдсэн байна.