Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-10-01 09:24        17

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 09 дүгээр

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-09-03 09:00        7

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 08 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-08-06 14:27        15

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 07 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-07-06 10:51        25

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 06 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-06-02 08:21        37

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-05-03 08:03        46

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад

Өнөөдрийн байдлаар манай сайтад
web counter
хандалт хийгдсэн байна.