Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

   2017-07-03 15:46        453

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

   2016-12-05 17:28        454

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын 2015 оны 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан

   2016-03-01 08:13        636

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын 2015 оны 2 дугаар улирлын санхүүгийн тайлан

   2015-07-02 16:25        714

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын 2014 оны 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан

   2015-02-28 06:01        872

Аудитлагдсан өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад

Өнөөдрийн байдлаар манай сайтад
web counter
хандалт хийгдсэн байна.