Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Урамшуулал, шагнал, нэмэгдэл олгох тухай тушаалууд

   2020-12-25 10:15        99

Урамшуулал олгох тухай

Урамшуулал, шагнал, нэмэгдэл олгох тухай тушаалууд

   2020-05-04 12:01        210

Монгол Улсын Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22

Урамшуулал, шагнал, нэмэгдэл олгох тухай тушаалууд

   2020-01-04 14:34        201

Монгол Улсын Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22

Шагнах тухай

   2019-12-04 14:31        382

Монгол улсын Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн

Хүндэтгэл үзүүлэх тухай

   2019-10-02 03:42        270

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн

Урамшуулал, шагнал, нэмэгдэл олгох тухай тушаалууд

   2019-01-02 02:52        297

Монгол улсын шүүхийн захиргааны тухай хуулийн

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад

Өнөөдрийн байдлаар манай сайтад
web counter
хандалт хийгдсэн байна.