Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Танилцуулга

 

 

        Монголын Шүүгчдийн Холбоо нь /цаашид Холбоо гэх/ шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах, бэхжүүлэхэд тус дөхөм үзүүлэх, шүүгчдийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг төлөөлж, хамгаалах, мэргэшил, мэдлэг, шүүн таслах ажиллагааны ур чадвар, ёс зүйг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, Олон улсын Холбоо, гадаад орны шүүгч, хуульчдын зорилго нэгтэй байгууллагатай хамтран ажиллах үндсэн зорилго бүхий гишүүддээ үйлчлэх, ашгийн төлөө бус, мэргэжлийн төрийн бус байгууллага мөн.


ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ТЭРГҮҮН

 

 

БАНЗАЙН МАНЛАЙБААТАР

- 1990 онд Цэргийн Нэгдсэн дээд сургуулийг Команд, ЯЦБМ-ны ашиглалтын инженер мэргэжилээр,

- 1995 онд МУИС-ийн Хууль Зүйн Дээд Сургуулт хуульч, эрх зүйч мэргэжилээр төгсөж,

- 2008 онд Хууль зүйн ухааны магистр,

- 1995 онд Улсын Ерөнхий прокурорын газар реферэнт, Нийслэлийн прокурорын газар Боловсон хүчний асуудал хариуцсан прокурор

- 1996 онд Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газарт хяналтын прокурор

- 1996 оноос 2013 он хүртэл Сум дундын шүүхэд туслах шүүгч, шүүгч, Ерөнхий шүүгчээр

- 2015 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад

Өнөөдрийн байдлаар манай сайтад
web counter
хандалт хийгдсэн байна.