Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

        Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэхь хэсэг, 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн бие даасан байдал, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах үндсэн чиг үүрэг бүхий шүүхийн захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэгч Тамгын газрын хамт олон ажиллаж байна.

        Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газар нь нийт 14 ажилтантай. Үүнээс Төрийн захиргааны албан хаагч 8, төрийн үйлчилгээний албан хаагч 6 ажиллаж байна.


 
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАВЖ ЗААЛДАХ

ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад

Өнөөдрийн байдлаар манай сайтад
web counter
хандалт хийгдсэн байна.