ШҮҮХИЙН БАЙРШЛЫГ ЗААСАН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ БАЙРШУУЛЛАА

2024-06-14      126     
     

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн шүүхийн Тамгын газраас иргэдэд зориулан, шүүхийн байршлыг заасан тэмдэг, тэмдэглэгээ бүхий самбарыг шүүхийн байрны ойролцоо нийтийн эзэмшлийн зам, талбай бүхий зохих газарт ил тод байршууллаа.

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР