Image

ПРОКУРОР ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД ДҮГНЭЛТ ХҮРГҮҮЛЭХДЭЭ ХУУЛЬД ЗААСАН ХУГАЦААГ БАРИМТЛАХ ЁСТОЙ

Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: 2023.05.05-ны өдрийн 114/ШЗ2023/0044

Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй.

2023.05.08 Процессын тойм-1

Санамж: Энэ тойм нь бүрэн гүйцэд шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүгчийн захирамж /шүүхийн тогтоол/-ийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэн хүргэх зорилготой болно.    Нийт: 1 мэдээ байна.