Image

ХУУЛЬ БУС БАРИМТЫГ ҮНДЭСЛЭЖ ОЛГОСОН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮЧИНГҮЙ БОЛНО

Шүүхийн шийдвэр: Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022.03.21-ний өдрийн 114/ШШ2022/0004

Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 03 дугаар сарын 21, Дугаар 4

Тоймын төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон


Image

ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ КОМПАНИ ГАЗАР ШИЛЖҮҮЛЭН АВАХ ЭРХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 114/ШШ2022/0008

Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 01 дүгээр сарын 13, Дугаар 2

Тоймын төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.


Image

ХУУЛЬ БУС ШИЙДВЭР ГАРГАСАН АЛБАН ТУШААЛТАН УГ ШИЙДВЭРИЙН УЛМААС УЧРУУЛСАН ХОХИРЛОО НӨХӨН ТӨЛНӨ.

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: 2020.04.09-ний өдрийн 114/ШШ2020/0007

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

            Шийдвэрийн хураангуй    Нийт: 3 мэдээ байна.