Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2019-02-20 09:48        5

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-02-20 03:31        14

Нэх: "Камдер” ХХК Хар: "Силикат” ХК

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-02-18 18:20        15

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-02-14 02:50        50

Б.Пүрэвсүрэн, Б.Мижиддорж /ЭХТА-17.3-2.1., 21.2-1./ /6 хавтас/

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-02-14 02:36        30

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-02-12 02:36        57

Нэх: А.Сэлэнгэ Хар: Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад