Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-06-27 09:21        42

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-06-25 13:13        53

1. Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2019-06-20 04:41        56

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-06-20 03:09        65

Д.Давааням /ЭХТА-27.10-1./

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-06-18 04:25        74

Нэх: Т.Мөнхжаргал Хар: Дархан-Уул аймгийн Ерөнхий боловсролын 12 дугаар сургууль

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-06-18 04:08        65

Нэх: С.Туяа Хар: Д.Зинадугар, Д.Эрдэнэтуяа нар

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад