Image

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН МЭРГЭШҮҮЛЭХ БАГЦ СУРГАЛТЫН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Тус шүүхийн Тамгын газрын мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Энхболд


Image

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2023 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН 1 ДҮГЭЭР ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

Давж заалдах гомдолтой иргэний хэрэг болон өргөдөл гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах журам


Image

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2023 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН 1 ДҮГЭЭР ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОГТООЛ

Хэрэг, өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг хянан шийдвэрлэх шүүх бүрэлдэхүүнийг томилох журам батлах тухай


Image

ХАМТ ОЛНЫ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2023 оны сүүлийн хамт олны хурлыг зохион байгууллаа.Нийт: 2209 мэдээ байна.